دوره 2، شماره 3 - ( بهار 1391 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 29-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه یاسوج ، yadavi@ mail.yu.ac.ir
چکیده:   (22923 مشاهده)
تاریخ کاشت نامناسب و رقابت علف‌های هرز از مهم‌ترین عواملی هستند که عملکرد لوبیا را به شدت کاهش می‌دهند. لذا به منظور مطالعه تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1388 در شهرستان سمیرم اجرا شد. فاکتور‌های آزمایشی شامل سه سطح تاریخ کاشت (20 اردیبهشت، 4 و 19 خرداد)، سه رقم لوبیا سفید (دانشکده، پاک و شکوفا) و دو سطح آلودگی علف هرز (با و بدون علف‌های هرز) بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت، رقابت علف‌های هرز و ارقام لوبیا اثر معنی‌داری بر عملکرد و اجزای عملکرد ایجاد کردند. تأخیر 30 روزه در کاشت به ترتیب باعث کاهش 5/22، 18، 1/20 و 1/26 درصدی تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک ارقام لوبیا سفید گردید. رقابت علف‌های هرز نیز کاهش 5/13، 7/5 و 1/27 درصدی در تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک را به دنبال داشت. برهمکنش تاریخ کاشت و رقابت علف‌های هرز بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین رقابت و کاهش عملکرد دانه (53 درصد) در تاریخ کاشت سوم به دست آمد و تأخیر در کاشت سبب افزایش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در مرحله گلدهی لوبیا گردید. درنهایت نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد دانه برای رقم شکوفا در تاریخ کاشت اول و شرایط عاری از علف‌هرز به دست آمد.
متن کامل [PDF 241 kb]   (1397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى