دوره 3، شماره 8 - ( تابستان 1392 )                   جلد 3 شماره 8 صفحات 115-126 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان ، mzahedi@cc.iut.ac.ir
چکیده:   (7683 مشاهده)
به منظور بررسی تأثیر فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم KSC403 آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان به‌صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. دو فاصله ردیف (60 و 75 سانتی‌متر) به‌عنوان فاکتور اصلی و چهار تراکم بوته (50، 70، 90 و 110 هزار بوته در هکتار) به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با کاهش فاصله ردیف کاشت از 75 به 60 سانتی‌متر، شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر 100 دانه و عملکرد دانه تر به‌طور معنی‌دار افزایش یافت؛ ولی ارتفاع گیاهان کاهش یافت. اثر فاصله ردیف کاشت بر تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال معنی‌دار نبود. با افزایش تراکم بوته ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی در مترمربع افزایش یافت. تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن تر 100 دانه و عملکرد دانه تر در تراکم‌های 90 و 110 نسبت به تراکم های 50 و 70 هزار بوته در هکتار به-طور معنی داری کمتر بود. برهمکنش فاصله ردیف کاشت و تراکم بوته بر شاخص سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، تعداد دانه در بلال، وزن تر 100 دانه و عملکرد دانه تر از نظر آماری معنی دار بود. در کلیه تراکم‌های کاشت، میزان عملکرد دانه تر در فاصله ردیف 60 سانتی‌متر نسبت به 75 سانتی متر بیشتر بود. اما تفاوت بین دو فاصله ردیف در تراکم‌های 50 و 110 هزار بوته در هکتار معنی‌دار نبود. بیشترین عملکرد دانه تر (33940 کیلوگرم در هکتار) در فاصله ردیف 60 سانتی متر و تراکم 70 هزار بوته در هکتار و کمترین آن (20750 کیلوگرم در هکتار) در تراکم 110 هزار و فاصله ردیف 75 سانتی متر به‌دست آمد. با توجه به نتایج به‌دست آمده از این آزمایش، برای حصول حداکثر عملکرد تر دانه ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی اصفهان، فاصله ردیف 60 سانتی متر و تراکم 70 هزار بوته در هکتار پیشنهاد می شود.
متن کامل [PDF 214 kb]   (2145 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى