دوره 3، شماره 9 - ( پاييز 1392 )                   جلد 3 شماره 9 صفحات 123-136 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد ، tadayyon.sku@gmail.com
چکیده:   (4594 مشاهده)
ویژگی‌های مرتبط با کیفیت دانه نقش مهمی در تولید گندم دوروم ایفا می‌کنند. به‌منظور برآورد وراثت‌پذیری میزان پروتئین، سمولینا، عدد زلنی، سختی دانه، حجم رسوب SDS، میزان گلوتن تر و خشک و شاخص گلوتن و هم‌چنین ارتباط بین آنها در گندم دوروم، یک جمعیت لاین‌های خالص نوترکیب شامل 94 لاین (F10)، دو والد (Ac. Navigator و G9580B-FE1C) و چهار رقم (دیپر، پریون و PI10235 و توده محلی اجر) به‌عنوان شاهد در یک طرح لاتیس سه‌گانه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که توزیع فراوانی برای شاخص گلوتن، تقریباً دونمایی و برای سایر صفات، نرمال بود، که به‌ترتیب حاکی از کنترل دوژنی و توارث کمی این صفات در جمعیت مذکور می‌باشد. تفکیک متجاوز برای اغلب صفات مشاهده گردید. وراثت‌پذیری میزان پروتئین، سختی دانه، حجم رسوب SDS و میزان سمولینا دارای مقدار کم در دامنه 4/11 تا 7/24 درصد، برای گلوتن تر و خشک و عدد زلنی دارای مقادیر متوسط به‌ترتیب به‌میزان 45، 2/36 و 1/37 درصد و برای شاخص گلوتن دارای مقدار زیاد (6/76 درصد) بود. ضریب همبستگی ژنتیکی میزان پروتئین با عدد زلنی، 98/0r= بود که حاکی از مناسب بودن این صفت برای سنجش میزان پروتئین است. نتایج تجزیه ضرایب مسیر برای مقدار سمولینا، به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی در تولید پاستا، بر مبنای ضرایب همبستگی ژنتیکی نشان داد که عدد زلنی با بیشترین اثر مستقیم با علامت منفی و میزان پروتئین با بیشترین اثر مثبت، در توجیه این صفت از اهمیت زیادی برخوردارند.
متن کامل [PDF 434 kb]   (1610 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى