دوره 4، شماره 14 - ( زمستان 1393 )                   جلد 4 شماره 14 صفحات 23-34 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، taherehmoghbeli@yahoo.com
چکیده:   (2494 مشاهده)
آماده‌سازی بذر با برخی تنظیم‌کننده‌های رشد باعث بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد و افزایش عملکرد در گیاهان می‌گردد. به این منظور، در دو آزمایش گلخانه‌ای و مزرعه‌ای، اثر آماده‌سازی بذر با محلول‌های 1/0 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید (SA)، 1 میکرومولار متیل جاسمونات (MJ)، 5/1 درصد هیومیک اسید (HA) و آّب (شاهد) بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشد نشاء و هم‌چنین رشد و نمو و عملکرد میوه طالبی در مزرعه مطالعه گردید. آزمایش اول به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی روی دو رقم سمسوری و شاهپسندی انجام شد. در هر دو رقم و در مقایسه با شاهد، این ترکیبات باعث بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی شدند و واکنش ارقام در بسیاری از موارد به این ترکیبات مشابه بود. در آزمایش دوم که به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه و روی رقم شاهپسندی انجام گرفت، کلیه ترکیبات شیمیایی باعث بهبود پارامترهای اندازه‌گیری شده گردیدند. در مقایسه با شاهد، تیمارهای SA ،MJ و HA به‌ترتیب باعث افزایش وزن کل گیاه (19، 41 و 19 درصد)، تعداد میوه (30، 35 و 20 درصد) و محصول میوه (31، 45 و 31 درصد) گردیدند و به‌طورکلی تیمار متیل جاسمونات مؤثرتر از بقیه تیمارها بود. همبستگی معنی‌داری بین عملکرد نهایی میوه و پارامترهای آب نسبی برگ (*95/0(r =، نشت یونی (*93/0-= (r ، وزن تر نهایی گیاه (**99/0= (r و تعداد میوه*) 93/0(r = مشاهده گردید که بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تیمارهای اعمال شده از طریق کاهش نشت یونی و افزایش آب نسبی برگ باعث افزایش وزن گیاه گردیده و گیاه را قادر به تولید میوه و در نهایت محصول نهایی بیشتری کرده است که از نظر اقتصادی قابل اهمیت است.
متن کامل [PDF 11253 kb]   (4012 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى