دوره 7، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 73-87 | برگشت به فهرست نسخه ها
دانشیار دانشگاه ارومیه ، m.rsadaghiani@urmia.ac.ir
چکیده:   (267 مشاهده)

بهمنظور بررسی تأثیر نمکهای مختلف کلسیمی در بهبود فعالیت آنزیمی و خصوصیات کیفی سیب قرمز، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. درختان سیب با نمک­های CaCl2، CaO،Ca-EDTA  و Ca(NO3)2 با غلظت 7/0 درصد در 5 فاصله زمانی 20 روزه از اواخر خرداد (فندقی شدن میوه­ها) تا اوایل مهر ماه محلول­پاشی شدند. میوه­ها پس از برداشت بهمدت 150 روز در سردخانه در شرایط استاندارد نگهداری گردیدند. نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آسکوربیک اسید، مواد جامد محلول، سفتی میوه، اسیدیته کل، فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان فعالیت آنتیاکسیدانی کل در زمان برداشت، 50، 100 و 150 روز پس از برداشت اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که اثر محلول­پاشی بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، آنتی اکسیدان کل، pH، مواد جامد محلول، اسیدیته کل، کلسیم، سفتی و آسکوربیک اسید معنی­دار بود. به­طوریکه در پایان دوره انبارمانی، مقدار کلسیم در تیمارهای محلول­پاشی شده با کلات ­کلسیم، کلرید ­کلسیم، نیترات­ کلسیم و اکسید­ کلسیم در مقایسه با شاهد به­ترتیب 5/77، 5/27، 3/22 و 1/10 درصد افزایش نشان داد. فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار محلول­پاشی شده با کلات کلسیم در پایان دوره انبارمانی نسبت به شاهد 8/91 درصد افزایش یافت. بالاترین مقدار آسکوربیک اسید نیز در پایان دوره انبارمانی 150 روزه، در تیمار محلول­پاشی شده با کلات کلسیم، (mg 100 g Fw-1) 04/6 بود. بهطورکلی چنین استنباط می­شود که محلول­پاشی با Ca-EDTA در مقایسه با سایر نمکهای کلسیمی می­تواند در بهبود و حفظ بسیاری از خواص کیفی میوه و افزایش فعالیت آنزیمی و آنتی­اکسیدانی، در طول دوره انبارمانی تأثیر معنی­داری داشته باشد

متن کامل [PDF 1158 kb]   (203 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى