دوره 6، شماره 19 - ( بهار 1395 )                   جلد 6 شماره 19 صفحات 203-214 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه شاهد تهران ، amini@shahed.ac.ir
چکیده:   (2279 مشاهده)

به‌منظور بررسی اثر کـودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر فعالیـت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدان گلرنگ در تنش خشکی آزمایشی به‌صورت اسپلیت - فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91 - 1390، در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد اجرا گردید. عامل اصلی شامل تنش خشکی در سه سطح: آبیاری کامل یا بدون تنش (آبیاری براساس تخلیه 50 درصد رطوبت ظرفیت زراعی)، تنش خشکی در مراحل رشد رویشی و زایشی (آبیاری براساس تخلیه 75 درصد رطوبت ظرفیت زراعی) و عامل فرعی به‌صورت فاکتوریل شامل 6 تیمار که سه سطح آن کود شیمیایی فسفر با مقادیر (صفر، 50 و 100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در هکتار) و کود زیستی فسفر بارور-2، در دو سطح (تلقیح و بدون تلقیح با بارور-2) بود. براساس نتایج فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدان تحت تأثیر مصرف بالای کود فسفر در تیمار عدم به‌کارگیری کود زیستی در شرایط تنش رویشی و زایشی افزایش یافت. نتایج نشان داد تلقیح کود زیستی فسفر بارور-2 بدون استفاده از کود فسفر باعث افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و میزان پروتئین‏های محلول برگ در شرایط تنش در مراحل رویشی و زایشی گردید. در همین شرایط، مصرف کود فسفر در سطوح کود زیستی بیشترین تأثیر را در افزایش فعالیت آنزیم‏های پلی‌فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز داشت. مقایسه میانگین‏ها نشان داد که تلقیح کود زیستی فسفر بارور-2 در شرایط تنش زایشی بدون استفاده از کود فسفر سبب کاهش معنی‏دار میزان مالون دآلدهید شد. در این بررسی می‏توان بیان داشت که تلقیح گلرنگ بهاره با کود زیستی فسفر بارور-2 همراه با کود فسفر در سطوح تنش خشکی می‏تواند اثرات سوء ناشی از تنش را کاهش دهد.

متن کامل [PDF 545 kb]   (1279 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى