دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 1-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jcpp.9.1.1


XML English Abstract Print


دانشگاه مراغه ، a.javanmard@maragheh.ac.ir
چکیده:   (869 مشاهده)

به‌منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای زیستی (نیتروکسین و فسفات بارور2)، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (.Beta vulgaris L) آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی (RCBD) با سه تکرار و 13 تیمار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال 1394 اجرا شد. تیمارها شامل 100 درصد کود شیمیایی (350، 100 و 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره، سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم) به‌عنوان شاهد (T1تن10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست (T2تن20 تن در هکتار ورمی‌کمپوست (T3تن10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + 50 درصد کود شیمیایی (T4تن20 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + 50 درصد کود شیمیایی (T5)، نیتروکسین + فسفات بارور2 (T6تن10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + نیتروکسین + فسفات بارور2 (T7تن20 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + نیتروکسین + فسفات بارور2 (T8)، نیتروکسین + فسفات بارور2 + 50 درصد کود شیمیایی (T9تن10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + کود شیمیایی (196 و 85 کیلوگرم در هکتار کود اوره و سوپر فسفات تریپل) (T10تن20 تن در هکتار ورمی کمپوست + کود شیمیایی (40 و 70 کیلوگرم در هکتار کود اوره و سوپر فسفات تریپل) (T11)، نیتروکسین + فسفات بارور2 + 10 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + 50 درصد کود شیمیایی (T12)، و نیتروکسین + فسفات بارور2 + 20 تن در هکتار ورمی کمپوست + 50 درصد کود شیمیایی (T13) بودند. نتایج نشان داد بیشترین (47/8) و کمترین (39/2) میزان شاخص کلروفیل به‌ترتیب در تیمارهای T13 و T2 به‌دست آمد. همچنین بالاترین میزان عملکرد ریشه به‌میزان 66366 کیلوگرم در هکتار در تیمار T13 حاصل شد و با تیمارهای T12 و T1 تفاوت معنی‌داری نداشت. با کاربرد تلفیقی کودهای آلی و زیستی به همراه کودهای شیمیایی در تیمار T13 به‌دلیل افزایش عملکرد ریشه و درصد قند ناخالص، میزان عملکرد قند ناخالص به‌طور معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد افزایش یافت. به‌طوری‌که، عملکرد قند ناخالص و خالص در تیمار T13 نسبت به T1 به‌ترتیب 16/7 و 23/5 درصد افزایش یافت. به‌طورکلی، بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش یکساله و با توجه به شاخص‌های عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و خالص و ضریب استحصال، می‌توان کاربرد تلفیقی نیتروکسین + فسفات بارور2 +20 تن در هکتار ورمی‌کمپوست + 50 درصد کود شیمیایی (T13) را در صورت تأیید این نتایج در سال‌های بعدی آزمایش برای افزایش عملکرد و کاهش مصرف کود‌های شیمیایی در کشت چغندر قند در منطقه آزمایش توصیه کرد.

متن کامل [PDF 516 kb]   (306 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى