دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 155-172 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه صنعتی شاهرود ، ahgholami@yahoo.com
چکیده:   (1163 مشاهده)
در سال‌های اخیر کمبود آب در کشور به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک نیاز به جایگزینی کشت چغندرقند با گیاهانی با راندمان مصرف آب بالاتر را بیش از پیش نمایان ساخته است. سورگوم شیرین از جمله گیاهان قندی است که با نیاز آبی کم و سازگاری بالا به شرایط محیطی امکان تولید اقتصادی قند را در مناطق مختلف فراهم می‌کند. هرچند جنبه‌های فیزیولوژیکی مؤثر بر عملکرد قند در این گیاه به‌طور کامل شناخته شده نیست. آزمایش حاضر به بررسی اثر حذف مقصد به‌عنوان یک عامل محدودکننده تولید قند و محلول‌پاشی منیزیم به‌عنوان عاملی در بهبود رشد گیاه بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد در دو رقم سورگوم شیرین پرداخته است. این پژوهش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در طی دو سال (1393 و 1394) در مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل دو رقم سورگوم شیرین (KFS2 وKFS3)؛ تیمارهای حذف مقصد (شاهد، حذف مکانیکی و حذف شیمیایی با استفاده از اتفون) و محلول‌پاشی غلظت‌های منیزیم (صفر، چهار و هشت میلی‌مولار) بودند. نتایج آزمایش نشان داد اثر متقابل رقم، حذف مقصد و محلول‌پاشی بر میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی معنی‌دار بود که نتیجه آن افزایش میزان قند کل و عملکرد قند بود. بیشترین میزان عملکرد قند در هر دو رقم از حذف شیمیایی و غلظت‌های چهار و هشت میلی‌مولار منیزیم به‌دست آمد. در دو رقم مورد بررسی شاخص سطح اسمیلات‌کننده به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر حذف مقصد قرار گرفت و بیشترین میزان این شاخص از حذف شیمیایی در رقم KFS2 به‌میزان 65/2 گرم قند به‌ازای هر مترمربع سطح برگ به‌دست آمد که در کنار سایر صفات مورد بررسی بیانگر افزایش توان فتوسنتزی گیاه در نتیجه حذف مقصد به‌ویژه از طریق حذف شیمیایی با اتفون است. با توجه به عدم تفاوت معنی‌دار در بیشتر صفات بین سطوح چهار و هشت میلی‌مولار، سطح چهار میلی‌مولار منیزیم مناسب‌تر بود.
متن کامل [PDF 1841 kb]   (314 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى