دوره 10، شماره 1 - ( 2-1399 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 67-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه صنعتی اصفهان ، majidi@cc.iut.ac.ir
چکیده:   (1737 مشاهده)
اهلی‌سازی و انتخاب طی دوران تکاملی، سطح تنوع ژنتیکی را در جو کاهش داده است. تلاقی‌های بین گونه‌ای یکی از ارزشمندترین روش‌ها برای بازگرداندن بخشی از تنوع از دست رفته است. این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و غربالگری لاین‌های مطلوب برای تحمل به کم‌آبی در نسل F3 حاصل از تلاقی یک رقم زراعی (ریحان 03) با دو نمونه جو وحشی اسپانتانئوم (HSP45 و HSP21) انجام شد. بدین منظور 162 لاین (81 لاین از هر تلاقی) در سه محیط عدم تنش، تنش کم‌آبی متوسط و تنش کم‌آبی شدید برای عملکرد، صفات فنولوژیک و مورفولوژیک ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که در هر دو جمعیت بیشترین و کمترین میزان تنوع به‌ترتیب مربوط به تعداد دانه در سنبله و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک بود. نتایج مقایسه دو جمعیت نشان داد که در محیط تنش متوسط نتاج حاصل از تلاقی جو اهلی با جو وحشی HSP45 میانگین صفات ارتفاع بوته و وزن صد دانه کمتر از جمعیت HSP21 بود و در بقیه صفات تفاوتی نداشت. در محیط تنش شدید نتاج حاصل از تلاقی رقم ریحان 03 با جو وحشی HSP45 میانگین صفات طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه افزایش معنی‌داری و برای صفت وزن صد دانه کاهش معنی‌دار نسبت به جمعیت دیگر داشت. نتایج ضرایب همبستگی در نتاج حاصل از تلاقی با هر دو والد HSP21 و HSP45 در تنش متوسط و تنش شدید مشخص کرد که بین عملکرد دانه و صفات ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص تحمل به کم‌آبی (STI) و شاخص پایداری عملکرد (YSI) همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بیشترین عملکرد دانه در نتاج حاصل از تلاقی جو اهلی با والد وحشی HSP21 در شرایط عدم تنش و تنش کم‌آبی متوسط به ژنوتیپ 584 و در تنش کم‌آبی شدید به ژنوتیپ 592 و بیشترین عملکرد دانه در نتاج حاصل از تلاقی جو اهلی با والد وحشی HSP45 در سه محیط رطوبتی به‌ترتیب در ژنوتیپ‌های 689، 671 و 715 بود. با بهره‌گیری از ترسیم نمودار بای‌پلات و غربالگری ژنوتیپ‌ها با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی، لاین‌های پرتولید در هر دو محیط عدم تنش و کم‌آبی برای استفاده در مطالعات بعدی شناسایی شدند.
متن کامل [PDF 704 kb]   (505 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.