دوره 13، شماره 3 - ( 8-1402 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 124-109 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


مجتمع آموزش عالی تربت جام ، nastari@tjamcaas.ac.ir
چکیده:   (681 مشاهده)
در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب اصلی‌ترین محدودیت در تولید محصولات کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر قارچ مایکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و کیفیت هندوانه تحت تنش خشکی بود. برای این منظور آزمایشی به¬صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به صورت¬تجزیه مرکب طی دو سال انجام شد. تیمار آبیاری در سه سطح100%، 80% و 60%  نیاز آبی به¬عنوان عامل اصلی در کرت‌های اصلی قرار گرفتند. تیمار قارچ مایکوریزا در دو سطح بدون کاربرد و مخلوط با خاک زراعی (مقدار 20 گرم در هر مترمربع) به¬همراه تیمار سالیسیلیک اسید به شکل محلول‌پاشی در سه سطح (صفر، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) به¬صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. بیشترین مقدار پرولین و آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در تیمار آبیاری 60% ثبت شد. در بررسی اثرات متقابل تیمار آبیاری و سالیسیلیک اسید مشخص شد، با افزایش تنش خشکی میزان نشت یونی به¬طور معنی‌داری افزایش یافت، ولی صرف نظر از تیمار آبیاری با کاربرد سالیسیلیک اسید مقدار نشت یونی کاهش یافت. کمترین میزان نشت یونی در تیمار 100 میلی¬گرم بر لیتر سالیسیلیک اسید در هر سه تیمار آبیاری ثبت شد، با استفاده از قارچ مایکوریزا میزان نشت یونی به¬طور معنی‌داری کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار مواد جامد محلول کل به ترتیب در تیمار آبیاری 80% و 100% ثبت شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول با کاربرد قارچ مایکوریزا به دست آمد که نسبت به عدم کاربرد آن 8/88 % فزایش نشان داد. تیمارهای 50 و 100 میلی¬گرم بر لیتر سالیسلیک اسید به¬ترتیب به¬طور معنی‌داری باعث افزایش 6/70% و 11/2%  مواد جامد محلول کل نسبت به شاهد شد. کمترین مقدار عملکرد در ترکیب تیمار آبیاری 60% و عدم کاربرد قارچ مایکوریزا به¬دست آمد که نسبت به شاهد 51/56% کاهش نشان داد. بر اساس نتایج مشخص شد که صرف نظر از تیمار آبیاری، کاربرد قارچ مایکوریزا موجب افزایش معنی‌داری عملکرد نسبت به عدم کاربرد آن شد، به¬طوری که بیشترین میزان عملکرد در ترکیب تیمار آبیاری 100% و کاربرد قارچ مایکوریزا به¬دست آمد که نسبت به شاهد فاقد مایکوریزا، 2/09% درصد افزایش نشان داد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط کمبود آب با استفاده از قارچ مایکوریزا به¬عنوان کود زیستی و سالیسیلیک اسید به¬عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی می‌توان اثرات مخرب تنش خشکی را کاهش داد و به¬عنوان یک راهکار در مناطق تولید هندوانه به¬منظور افزایش عملکرد و کیفیت هندوانه توصیه نمود.
متن کامل [PDF 723 kb]   (324 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.