You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی ضرورت پوشانیدن گل ها در گرده افشانی کنترل شده سیب با ردیابی آلل های ریزماهواره در نتاج تلاقی ارقام گلدن ’ اسموتی ‘ ×شفیع آبادی
علی قرقانی *، علیرضا طلایی، ذبیح الله زمانی، محمد رضا فتاحی مقدم، حسن حاج نجاری، سو گاردینر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تنک خوشه و سطوح مختلف سربرداری شاخه های بارور بر عملکرد متعادل و بهبود کیفیت میوه انگور عسکری
بیژن کاووسی *، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.)
مسعود اصفهانی *، علیرضا حسین زاده گشتی، جعفر اصغری، محمدنقی صفرزاده ویشکایی، بابک ربیعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر متقابل ژنوتیپ ×محیط و پایداری عملکرد ارقام پنبه از طریق روش های تک متغیره پارامتری و ناپارامتری
سکینه دماوندی کمالی *، عمران عالیشاه، نادعلی باباییان جلودار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی هم بستگی و تکرارپذیری آماره های پارامتری و چندمتغیره پایداری عملکرد دانه در جو دیم
رحمت الله کریمی زاده *، بهروز واعظی، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، حسن قوجق
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH)
سوده خنامانی فلاحتی پور *، حسین شاهسوند حسنی، امین باقی زاده، قاسم کریم زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه شاخصهای تحمل به خشکی در برخی ارقام پاییزه کلزا(Brassica napus L.)
حمید دهقانی *، فرنوش ملک شاهی، بهرام علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML همبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)
صنم صفایی چایی کار، حبیب الله سمیع زاده، مسعود اصفهانی، بابک ربیعی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد ده رقم گندم نان در دو رژیم آبیاری
مهناز علیمحمدی *، عبدالمجید رضایی، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد و میزان روغن دانه ارقام کنجد در منطقه بوشهر
مصطفی احمدی *، محمد جعفر بحرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر دمای هوا و دمای منطقه ریشه بر عملکرد و تثبیت نیتروژن سه گونه یونجه یکساله
سید علی محمد مدرس ثانوی *، مجید امینی دهقی، مجید غلامحسینی، محمود ÷نج تن دوست
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر آویلامایسین و پروبیوتیک بر رشد جبرانی جوجه های گوشتی متعاقب تغذیه با یک جیره کم تراکم
فریبرز خواجعلی *، رضا باقری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ارزش غذایی سطوح مختلف علوفه سیب زمینی ترشی(Helianthus tuberosus)و یونجه با روش های برون تنی و درون تنی (گوسفند)
حسن فضائلی *، مرتضی عرب نصرت آبادی، کیوان کرکودی، سید احمد میرهادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آثار ارگوسان و ویبرو ماکس بر رشد و بقای پست لاروهای میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)
امیرهوشنگ بحری *، قباد آذری تاکامی، امین کیوان، غلامحسین وثوقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر ناسازگاری ماتریس های واریانس- کواریانس در شاخص انتخاب
عبدالاحد شادپرور *، ساحره جوزی شکاگورابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر استفاده از رکسارسون و باسیتراسین متیلن دی سالیسیلات در جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوج ههای گوشتی
زهرا تاراز *، بهروز دستار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه میزان پل یساکاریدهای مترشحه از باکتری های لاکتیک در چند نمونه ماست سنتی،صنعتی و تولید شده در آزمایشگاه و بررسی اثر آن برخصوصیات فیزیکی محصول
محمود شیخ زین الدین *، مهرنوش تدینی، شهرام دخانی، صبیحه سلیمانیان زاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت)
مهدی کدیور *، نرجس آقاجانی، سید حسن حسینی، مهدی کاشانی نژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تولید نشاسته ژلاتینه گندم و ذرت به وسیله خشک کن غلتکی واستفاده از آن در تولید سس سالاد
عسکر فرحناکی *، افسانه دهقان، غلامرضا مصباحی، مهسا مجذوبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری
فرشته حسینی *، محمدباقر حبیبی نجفی، ناصر صداقت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML فرمولاسیون ماست میو های تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگه داری
نفیسه واحدی *، مصطفی مظاهری تهرانی، فخری شهیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر افزودن گلیسرول و شربت گلوکز بر تبلور قندها در انجیرخشک
عسکر فرحناکی *، سارا انصاری، مهسا مجذوبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی سینتیک خشک شدن زیره سبز در یک خشک کن خورشیدی در دو حالت تابش مختلط و غیرمستقیم
مهدی مرادی *، علی زمردیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال
رضا امیری چایجان *، محمدهادی خوش تقاضا، غلامعلی منتظر، سعید مینایی، محمد رضا علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل بیولوژیکی نماتود سیستی چغندر قند Heterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه
عصمت مهدی خانی مقدم *، حمید روحانی، ماهرخ فلاحی رستگار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر فاکتورهای آب و هوایی بر اسپورزایی قارچ عامل بیماری بلاست برنج در استان گیلان
ناصر صفایی *، عزیزالله علیزاده، صدیقه موسی نژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران
حمید امیرنژاد *، حامد رفیعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML درونزایی قیمت و مقدار در تجزیه و تحلیل تقاضای گوشت مرغ و گاو: شواهدی از گراف های غیرچرخشی سودار
منصور زیبایی *، رهام رحمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر کاربرد نهاده ها بر ریسک تولید برنج استان گیلان
مجید کوپاهی *، سیدحامد سادات باریکانی، محمد کاوسی کلاشمی، محمدرضا ساسولی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر جنگل زدایی کشورهای منتخب: کاربرد نظریه زیست محیطی کوزنتس
عبدالکریم اسماعیلی *، فاطمه نصرنیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بازاریابی گل رز هلندی در شهرستان اصفهان
محمد بخشوده *، الهه واثقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران
جواد ترکمنی *، حامد دهقان پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان
محمود صبوحی *، فاطمه رستگار
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر قرق همراه با عملیات آبخوا نداری بر روند افزایش طبیعی نهال های ارس Juniperus excelsa Bieb.(مطالعه موردی: مازندران- حوزه آبخیز پشتکوه)
شیرزاد محمد نژاد کیاسری *، مهرداد صفایی، شبانعلی نوروزی، سیدحسن احمدیان، اسدالله متاجی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa)در پناهگاه حیات وحش موته
محمودرضا همامی *، فاطمه حاضری، سیدجمال الدین خواجه الدین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان
فاطمه احمدلو *، مسعود طبری، احمد رحمانی، حامد یوسف زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آثار بهره برداری بر زادآوری و فشردگی خاک جنگل در سیستم چوبکشی زمینی (مطالعه موردی جنگل اسالم استان گیلان)
فرزام توانکار *، باریس مجنونیان، امیر اسلام بنیاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق