You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML مطالعه تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژرم پلاسم داخلی و خارجی گلرنگ (Carthamus tinctorius)
محمد مهدی مجیدی *، رسول دهقان کوهستانی، رضا ملکی نژاد، قدرت اله سعیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تـأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تولید بذر سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum and Nakai)
پیمان جعفری *، امیرهوشنگ جلالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML افزایش مقاومت به سرما در گیاهچه‌های خیار با کاربرد برخی از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
سعداله اکبری، محمد سیاری *، فردین قنبری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی تولید نکتار پرتقال کم کالری با استفاده از استویوزید و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی آن در طی انبارداری
سمانه حسینی، سید امیرحسین گلی *، جواد کرامت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر پایه‌های مختلف بر رشد رویشی و شاخص‌های فتوسنتزی دو رقم گلابی شاه میوه و نطنز
فاطمه ایروانی، بهرام بانی نسب *، سیروس قبادی، نعمت اله اعتمادی، ایوبعلی قاسمی، محبوبه شمس
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه روابط بین صفات زراعی و اجزای عملکرد در برخی از لاین‌های اصلاحی گلرنگ
روح الله نیک فکر *، قدرت الله سعیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه پایداری در ارقام یولاف با استفاده از روش تجزیه اثرات اصلی جمع‌پذیر و اثرات متقابل ضرب‌پذیر (AMMI)
محمد ربیعی *، لیلا اکبری، محمود خدامباشی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی واکنش ارقام تجاری زیتون (Olea europaea L.) به تنش سرما با استفاده از روش نشت یونی و اندازه‌گیری کربوهیدرات محلول کل
ثریا موسوی، کاظم ارزانی *، مهدی حسینی مزینانی، عباس یدالهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف نیتروژن و محلول‌پاشی سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز
علی قاطعی *، عبدالمهدی بخشنده، علی‌رضا ابدالی مشهدی، سید عطاءا.. سیادت، خلیل عالمی سعید، محمدحسین قرینه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر هگزاکونازول بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سویا در شرایط تنش کم‌آبی
مونا پوردهقان، سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی *، فائزه قناتی، سمیه کرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل سرما در فلفل دلمه ای گلخانه ای رقم امیلی
یسری مرادمند، مصطفی مبلی *، علی اکبر رامین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه کیوی رقم
زهره روحی *، محمد رضا اصغری، یوسف رسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر محلول‌پاشی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه نخود در دو فصل کاشت
بهناز شیرانی، محمود خدامباشی، سیف‌اله فلاح، عبدالرزاق دانش‌شهرکی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر پرایمینگ بذر در مزرعه روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت
ولی الله دادرسی، محمدعلی ابوطالبیان *، محسن سیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی مناسب‌ترین رقم جهت پایداری نظام کشت برنج با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
هادی مؤمنی هلالی *، امیر احمدپور، علیرضا پورسعید
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی اکوتیپ های مختلف بزرک(usitatissimum L. Linum) در پاسخ به کودهای شیمیایی، آلی و زیستی نیتروژن
فاطمه صادقی، علی تدین *، فایز رئیسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر غلظت‌های مختلف کلسیم بر ویژگی‌های کیفی گل در دو رقم رز تحت شرایط هیدروپونیک
محمدکاظم سوری *، محمد مهدوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه تأثیر کاربرد برخی کودهای زیستی و کمپوست زباله شهری به‌عنوان بسترهای کشت بر برخی شاخص‌های رشد آهار (Zinnia elegans
مسعود زاده باقری، آرزو سعیدزاده، بهنام بهروزنام، موناد دادی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در باززایی مستقیم سوخچه از ریزنمونه فلسی لاله واژگون
سعید حمیداوغلی، اسماعیل چمنی، یوسف حمیداوغلی *، نگار طالعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت پیدایش برگ ذرت
علیرضا نعمتی، رئوف سیدشریفی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات کیفی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)
حسن نوریانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه‌سازی توصیه کود نیتروژن برای رقم جدید گلرنگ در دو منطقه آذربایجان‌شرقی
احمد بایبوردی *، فریدون نورقلی‌پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر خاک‌پوش‌‌های پلی‌اتیلنی و تاریخ‌کاشت بر زود‌رسی، عملکرد و رشد بامیه
مهرزاد طاوسی *، سید محمدهادی موسوی‌ فضل، علی دهقانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع ژنتیکی و قابلیت توارث آنها در نخود
مهدی کاکایی، سید سعید موسوی *، محمد رضا عبداللهی، عزت الله فرشادفر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی عملکرد سویا در شرایط دیم با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS)
سید جواد سجادی *، حسین صبوری، حسینعلی فلاحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی و کیفی لاین‌های مختلف بزرک (Linum usitatissimum L.)
بهناز مطلبی زاده، عبدالله حسن زاده قورت تپه *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شاخص های کیفی خرمای رقم استعمران تحت ‌تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن
اسماعیل مهریار، مرتضی صادقی *، سید جلیل رضوی، احسان فرقانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج
زهرا قشلاقی *، رضا خراسانی، غلامحسین حق نیا، محمد کافی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر پوشش‌های پلی‌ساکاریدی آنتی‌اکسیدانی بر زمان غوطه‌وری بهینه، محتوای ویتامین C و جذب نمک در ورقه‌های میوه "به" طی آبگیری اسمزی
مینا اکبریان، بابک قنبرزاده *، جلال دهقان نیا، محمود صوتی، عفت احمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی صفات مورفولوژیک، ارزیابی ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های گل داوودی
زینب روئین، معظم حسن پور اصیل *، عاطفه صبوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق