You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی تأثیر زمان برداشت و انبارمانی بر خصوصیات کیفی انگور رقم سرخ فخری شاهرود
علی‌رضا قدس‌ولی، مرتضی محمدی ، سیامک محمدی‌چیانه، شیلان رشیدزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چمن اسپورت مورد کشت در فضای سبز شهرستان شیراز با چمانواش بلند به‌منظور جایگزینی آن
مسعود زاده‌باقری ، محمدرضا صالحی‌سلمی، سلیمه هدایت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و خواص آنتی‌اکسیدانی وسمه
شهرزاد رفیع‌نژاد، نعمت‌اله اعتمادی ، علی نیکبخت، مهدی قیصری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثرات کاربرد کود نیتروژن و تلقیح با کودهای بیولوژیک (آزوسپریلوم و ازتوباکتر) بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن کلزای بهاره در آذربایجان‌غربی
عبدالله حسن‌زاده قورت‌تپه ، حامد جوادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر شرایط خشک کردن متناوب بر درصد ترک‌خوردگی و زمان فرآیند برای ارقام دانه‌‌بلند و دانه‌متوسط شلتوک
علی قاسمی، مرتضی صادقی ، سید احمد میره‌ای
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر نانوذرات نقره و سیلیکات سدیم بر عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده داوودی(Dendranthema grandiflorum L.)
صدیقه کاظمی پور، داود هاشم آبادی ، بهزاد کاویانی، ریحانه محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن، روی سینتیک چروکیدگی، طی سرخ کردن قطعات سیب‌زمینی
جلال دهقان‌نیا ، ژیلا رنجزاد ، بابک قنبرزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی عملکرد دانه لاین های امیدبخش گندم نان و شناسایی صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد تحت شرایط تنش رطوبتی آخر فصل
سید سعید موسوی ، فرزاد کیان‌ارثی، داود افیونی ، محمدرضا عبدالهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه برخی تیمارهای شیمیایی و کارواکرول در بهبود ماندگاری گل های شاخه‌بریده آلسترومریا رقم بریدال
اعظم عیسی‌پره ، عبدالله حاتم‌زاده، محمود قاسم‌نژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر زمان برداشت میوه بر عملکرد و کیفیت روغن برخی از ارقام زیتون (Olea europaea L.) در منطقه رودبار
صدیقه رستمی اوزمچلوئی ، محمود قاسم‌نژاد ، محمد رمضانی ملک‌رودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تیمار اسیدهای آلی به‌تنهایی یا همراه با امواج فراصوت در افزایش عمر قفسه ای برش های تازه میوه کیوی
آمنه منصوری، اورنگ خادمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ویژگی های زراعی و پایداری عملکرد دانه لاین های امیدبخش در استان گیلان
علی‌رضا ترنگ ، سعید بخشی پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی میوه لیمو شیرین
شهین قیصربیگی، علی‌اکبر رامین ، فریبا امینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک و صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام اصلاح‌‌شده برنج (Oryza sativa L.)
مریم برومند، مسعود اصفهانی ، محمدرضا علیزاده ، علی اعلمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد ریحان (L. (Ocimum basilicum در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) و رقابت با علف های هرز
هدی آبادیان ، مهرداد یارنیا، همت‌اله پیردشتی ، رحمت عباسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک هیبریدهای متحمل به خشکی ذرت (Zea mays L.)
عزیز آفرینش ، قدرت‌اله فتحی، رجب چوگان، سیدعطااله سیادت، خلیل عالمی‌سعید، سید رضا اشرفی‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر تراکم علف هرز کوشیا (Kochia indica) بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم تحت تنش شوری
غلامحسن رنجبر، حسین غدیری ، محسن عدالت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روابط آبی ساقه گل‌دهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida ‘Bordeaux’) تحت تأثیر اسانس نعناع فلفلی و ساکارز
الهام جهانی‌فر، محمدجواد نظری‌دلجو ، شهرام آرمیده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی بیان پروتئین‌های القاء شده برگ دو رقم گندم تحت تنش کادمیوم و جیوه با استفاده تکنیک الکتروفورز دو بعدی
سیده یلدا رئیسی‌ساداتی، سدابه جهانبخش گده‌کهریز ، علی عبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر رطوبت بلغور ذرت بر خواص فیزیکو شیمیایی فرآورده های غذایی حجیم‌شده بر پایه ذرت
سهراب شریفی، عسگر فرحناکی ، بهنوش ایمانی ، مهسا مجذوبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر پرایم بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر بعضی شاخص های رشد دو رقم ذرت در همدان
محمدعلی ابوطالبیان ، فاطمه مقیثایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دانه آفتابگردان
مصطفی حیدری ، اکبر باقری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش مزرعه ای ذرت به کاربرد مایکوریزا و کود فسفر از نظر برخی شاخص های آگروفیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه
جواد حمزه‌ئی ، مجید بابائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه بهره‌وری آب آبیاری، عملکرد و اجزاء عملکرد هندوانه (Citrullus lanatus) در عمق‌های مختلف فارو و تراکم‌های مختلف کاشت
پیمان جعفری ، امیرهوشنگ جلالی، سعید تدین‌فر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد قابل فروش و ویژگی های سوخ جمعیت پیاز گزینش شده از توده بهبهان
عبدالستار دارابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهبود کیفیت کشمش با کاربرد تنظیم‌کننده‌های رشد
آزیتا بقال‌زاده کوچه‌باغی1، فریبرز زارع نهندی ، راضیه پوردربانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی شاخص‌های کارآیی نیتروژن در تناوب‌های دوگانه گندم در ایلام
رضا نصری، علی کاشانی ، فرزاد پاک‌‌نژاد، سعید وزان ، مهرشاد براری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکنش توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ارقام گندم نان بهاره در تراکم‏های مختلف یولاف‏ وحشی
سید ‌هاشم موسوی ، سید عطااله سیادت، خلیل عالمی‌سعید، اسکندر زند ، عبدالمهدی بخشنده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی عملکرد و تحمل خشکی در ارقام اسپرس زراعی ایرانی
سیاره ایرانی، محمدمهدی مجیدی ، آقافخر میرلوحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر میکورایز آربوسکولار و برادی‌رایزوبیوم بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد سویا در شرایط تنش رطوبتی
محمدعلی ابوطالبیان ، گودرز احمدوند ، محبوبه خلیلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Isfahan University of Technology - Journal of Crop Production and Processing

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف بومی آسپا-وف