یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (5-1402 - شماره پیاپی : 98) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (2-1402 - شماره پیاپی : 97) - 7 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (11-1401 - شماره پیاپی : 96) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (8-1401 - شماره پیاپی : 95) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (6-1401 - شماره پیاپی : 94) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (3-1401 - شماره پیاپی : 93) - 10 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (11-1400 - شماره پیاپی : 92) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (8-1400 - شماره پیاپی : 91) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (5-1400 - شماره پیاپی : 90) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (2-1400 - شماره پیاپی : 89) - 10 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (11-1399 - شماره پیاپی : 88) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (8-1399 - شماره پیاپی : 87) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (5-1399 - شماره پیاپی : 86) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (2-1399 - شماره پیاپی : 85) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (11-1398 - شماره پیاپی : 84) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (8-1398 - شماره پیاپی : 83) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (5-1398 - شماره پیاپی : 82) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (بهار 2-1398 - شماره پیاپی : 81) - 15 مقاله

   
[ 0-5 از 26   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق