ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2009: Volume 13 - Number 48

2009: Volume 13 - Number 47

2009: Volume 13 - Number 47

2009: Volume 12 - Number 46

2009: Volume 12 - Number 46

2008: Volume 12 - Number 45

2008: Volume 12 - Number 44

2008: Volume 12 - Number 43

2022: Volume 12 - Number 3

2022: Volume 12 - Number 2

2022: Volume 12 - Number 1

2008: Volume 11 - Number 42

2007: Volume 11 - Number 41

2007: Volume 11 - Number 40

2022: Volume 11 - Number 4

2021: Volume 11 - Number 3

2021: Volume 11 - Number 2

2021: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 11 - Number 1

2021: Volume 10 - Number 4

2007: Volume 10 - Number 4

2020: Volume 10 - Number 3

2006: Volume 10 - Number 3

2020: Volume 10 - Number 2

2006: Volume 10 - Number 2

2020: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 10 - Number 1

2020: Volume 9 - Number 4

2006: Volume 9 - Number 4

2019: Volume 9 - Number 3

2005: Volume 9 - Number 3

2019: Volume 9 - Number 2

2005: Volume 9 - Number 2

2019: Volume 9 - Number 1

2005: Volume 9 - Number 1

2019: Volume 8 - Number 4

2005: Volume 8 - Number 4

2018: Volume 8 - Number 3

2004: Volume 8 - Number 3

2018: Volume 8 - Number 2

2004: Volume 8 - Number 2

2018: Volume 8 - Number 1

2004: Volume 8 - Number 1

2018: Volume 7 - Number 4

2004: Volume 7 - Number 4

2017: Volume 7 - Number 3

2003: Volume 7 - Number 3

2017: Volume 7 - Number 2

2003: Volume 7 - Number 2

2017: Volume 7 - Number 1

2003: Volume 7 - Number 1

2017: Volume 6 - Number 22

2016: Volume 6 - Number 21

2016: Volume 6 - Number 20

2016: Volume 6 - Number 19

2003: Volume 6 - Number 4

2002: Volume 6 - Number 3

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2016: Volume 5 - Number 18

2015: Volume 5 - Number 17

2015: Volume 5 - Number 16

2015: Volume 5 - Number 15

2002: Volume 5 - Number 4

2001: Volume 5 - Number 3

2001: Volume 5 - Number 2

2001: Volume 5 - Number 1

2015: Volume 4 - Number 14

2015: Volume 4 - Number 13

2014: Volume 4 - Number 12

2014: Volume 4 - Number 11

2001: Volume 4 - Number 4

2000: Volume 4 - Number 3

2000: Volume 4 - Number 2

2000: Volume 4 - Number 1

2014: Volume 3 - Number 10

2013: Volume 3 - Number 9

2013: Volume 3 - Number 8

2013: Volume 3 - Number 7

2000: Volume 3 - Number 4

1999: Volume 3 - Number 3

1999: Volume 3 - Number 2

1999: Volume 3 - Number 1

2013: Volume 2 - Number 6

2012: Volume 2 - Number 5

2012: Volume 2 - Number 4

1999: Volume 2 - Number 4

2012: Volume 2 - Number 3

1998: Volume 2 - Number 3

1998: Volume 2 - Number 2

1998: Volume 2 - Number 1

2011: Volume 1 - Number 2

1997: Volume 1 - Number 2

2011: Volume 1 - Number 1

1997: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق