دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 1762
Homepage URL https://jcpp.iut.ac.ir
Contact name: Isfahan University of Technology - Journal of Crop Production and Processing
Contact Email jcpp@of.iut.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jcpp.iut.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jcpp.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jcpp.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jcpp.iut.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=13

List of articles https://jcpp.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=22
https://jcpp.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=36
https://jcpp.iut.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=49

Abstract examples (Persian) https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-270-fa.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-271-fa.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1031-fa.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1032-fa.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1033-fa.html

Article examples (Persian) https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-270-fa.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-271-fa.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1031-fa.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1032-fa.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1033-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-270-en.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-271-en.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1031-en.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1032-en.html
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1033-en.html

Article examples (English) https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-270-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-271-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1031-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1032-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1033-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق