You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز
حسین صمدی بروجنی *، محمود شفاعی بجستان، منوچهر فتحی مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML معرفی یک مدل ریاضی جدید برای ارزیابی و بهینه سازی عملکرد کانال‌های آبیاری
سید اسد اله محسنی موحد *، محمد جواد منعم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کاربرد مدل‌های هوش محاسباتی در شبیه سازی و پیش بینی بهنگام جریان‌های سیلابی
محمدتقی دستورانی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شبیه‌سازی هیدرولیکی لوله‌های فرعی (لترال‌های) آبیاری بارانی
رضا شاه محمدی *، سید مجید میرلطیفی، کورش محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات متقابل باکتری‌های حل کننده فسفات (Bradyrhizobium japanicum) بر شاخص‌های رشد، غده‌بندی و جذب برخی عناصر غذایی در سویا
لعیا راثی‌پور *، ناصر علی‌اصغرزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری
احمد کریمی *، محمد معزاردلان، مهدی همائی، عبدالمجید لیاقت، فایز رئیسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان
سارا محمدزمانی *، شمس ا...ایوبی، فرهاد خرمالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تخمین هدر رفت خاک و عناصر غذایی در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی با استفاده از باران‌ساز مصنوعی
مریم یوسفی فرد *، احمد جلالیان، حسین خادمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر دامنه و بسامد ارتعاش بر جداسازی دانه و خوشه دو رقم پسته
محمد لغوی *، حسین رحیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر بار محوری و بار کششی بر بازده زمین گیرایی و مصرف سوخت دو تراکتور سنگین در اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار چهار خیش نیمه سوار
علیرضا سلطانی قلعه جوقی *، محمد لغوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر غلظت نمک‌های معدنی، ساکارز و بنزیل آدنین بر آغازش رشد ساقه‌های رونـده سرخس بوستونی (Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis)
مرضیه شفیعی حاجی‌آباد *، یوسف حمید اوغلی، رضا فتوحی قزوینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر تجمع و کارایی انتقال مجدد نیتروژن در برگ پرچم دو رقم گندم
عبدالله بحرانی *، زین العابدین طهماسبی سروستانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی‌های دای آلل
سید حسین محمدی *، محمود خدام باشی امامی، عبدالمجید رضایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ جمعیت علف‌های‌ هرز به تاریخ کاشت و رقم نخود دیم (.Cicer arietinum L)
سید کریم موسوی‏ *، پیام پزشکپور، محمد شاهوردی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل ژنتیکی تحمل به شوری در گندم با استفاده از تجزیه میانگین و واریانس نسل‌ها
اشکبوس دهداری *، عبدالمجید رضایی، سید علی محمد میر محمدی میبدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و نیتروژن بر تنظیم کننده‌های اسمزی و جذب عناصر غذایی در گندم
مصطفی حیدری *، حبیب ا... نادیان، عبدالمهدی بخشنده، خلیل عالمی سعید، قدرت ا... فتحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌پذیری عمومی توده‌های بومی اسپرس از نظر عملکرد علوفه
محمود تورچی *، سعید اهری‌زاد، محمد مقدم، فاطمه اعتدالی، سید حامد طباطباء وکیلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی میزان و تنوع پروتئین در بذر ده رقم کنجد (Sesamum indicum L.)
محمدرضا دینی ترکمانی *، ژیرایر کاراپتیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر نحوه اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) در خرم‌آباد لرستان
سیف اله فلاح *، امیر قلاوند، محمدرضا خواجه پور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف حذف برگ در مراحل زایشی گیاه بر عملکرد دانه و درصد روغن دو رقم هیبرید آفتابگردان
سکینه عبدی *، امیر فیاض مقدم، مرتضی قدیم زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML وقوع بیماری آتشک گلابی در اثر Erwinia amylovora در استان گیلان
مصطفی نیک نژاد کاظم پور *، اسماعیل کامران، بیتا علی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان
محمدرضا پردل *، رحیم عبادی، مصطفی مبلی، بیژن حاتمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ‌ویژگی‌های ‌کیفی‌ خمیر حاصل ‌از چهار رقم گندم تولیدی منطقه سبزوار
ابوالقاسم عبداله زاده *، محمد شاهدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی
الهام خانی پور *، جواد کرامت، رضا شکرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی امکان فساد سس مایونز در شرایط نگه‌داری در دمای بالا و در بسته‌های بزرگ پلاستیکی
غلامرضا مصباحی *، جلال جمالیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شرایط بهینه استخراج ژلاتین خوراکی از استخوان گاو به روش اسیدی با استفاده از رگرسیون سطوح پاسخ RSREG
سید هاشم حسینی‌پرور *، جواد کرامت، مهدی کدیور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML استفاده از نشانگرهای RAPD برای شناسایی تغییرات ژنتیکی در مرغان ایستگاه تکثیر و اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران
علیرضاخان احمدی *، قدرت اله رحیمی، اردشیر نجاتی جوارمی، سعید اسماعیل خانیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه‌زا
مهدی بهگر *، محسن دانش مسگران، حسن نصیری مقدم، سعید سبحانی‌راد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر مکمل آنزیمی در جیره‌های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی
میر داریوش شکوری *، حسن کرمانشاهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر محدودیت غذایی در سنین اولیه و برنامه نوری (متناوب شبانه) روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
فرید شریعتمداری *، امیر عطا مقدمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه ارزیابی گاوهای هلشتاین برای تولید شیر با استفاده از مدل‌های روز آزمون و 305 روز
همایون فرهنگ‌فر *، هانی رضائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سطوح مختلف کلسیم بر معیارهای رشد و ماندگاری خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)
عسگر زحمتکش‌ *، جواد پور رضا، عبدالمحمد عابدیان، فرید شریعتمداری، علیرضا ولی پور، کتایون‌ کریم‌ زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML انتخاب و رتبه‌بندی سیستم‌های آبیاری در استان اصفهان: کاربرد ماتریس معیارها، کاراییکیفی گزینه‌ها و برنامه‌ریزی چندمعیاری
هادی رفیعی دارانی *، محمد بخشوده، منصور زیبایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربرد داده‌های ماهواره‌ای تی . ام. (TM) در برآورد تولید مرتع (مطالعه موردی زیر حوضه سفیدآب، سد لار)
کریم سلیمانی *، رضا تمرتاش، فاطمه علوی، صدیقه لطفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین اندازه واحدهای بهره برداری مرتعی با استفاده از عوامل اکولوژیکی - اقتصادی اجتماعیدر حوزه آبخیز شمالی رودخانه کوهرنگ
علی‌محمد محمدی *، سیدجمال الدین خواجه الدین، سیداحمدخاتون آبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای +ETMجهت تهیه نقشه طبقات پوششی جنگل-اراضی درختچه ای-مرتع (مطالعه موردی حوزه نکا-ظالم رود-مازندران)
هومن لطیفی *، جعفر اولادی، سعید ساروئی، حمید جلیلوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی ارتباط رشد گیاه سیاه تاغ (Haloxylon ammodendron C.A. Mey) با خصوصیات خاک در دشت سگزی اصفهان
احسان زندی اصفهان *، سید جمال الدین خواجه الدین، محمد جعفری، حمید رضا کریم زاده، حسین آذرنیوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه جوانه زنی و راندمان تولید نهال بذور افرا(Acer velutimunm Boiss.)جمع‌آوری شده از 11 رویشگاه در جنگل‌های مازندران
حامد یوسف زاده *، کامبیز اسپهبدی، مسعود طبری، غلامعلی جلالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر جبرلین و سرمای مرطوب بر شکست خواب بذر کما .Ferula ovina Boiss
ریحانه عموآقایی *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه کارایی شاخص‌های تعیین الگوی پراکنش در درمنه زارهای استان یزد
محمد موسایی سنجره‌ای *، مهدی بصیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق