You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی سرریزهای زیگزاگی با پلان قوسی
مهدی یاسی *، محمد محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب‌زمینی
سمیرا اخوان *، سید فرهاد موسوی، بهروز مصطفی‌زاده فرد، علی قدمی فیروزآبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مدل MSM جهت پیش‌بینی تبخیر-‌ تعرق ذرت دانه‌ای و مقایسه نتایج آن با مقادیر حاصله از روش‌های پیشنهادی فائو 56
ابوالفضل مجنونی هریس *، شاهرخ زندپارسا، علیرضا سپاسخواه، علی اکبر کامگار حقیقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML توزیع فلوراید در آب‌های زیرزمینی، خاک و تعدادی از گیاهان زراعی منطقه اصفهان
نوراله میرغفاری *، حسین شریعتمداری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر شوری و کود گاوی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک
ابوالفضل دهقانی *، امیر فتوت، غلامحسین حق‌نیا، پیمان کشاورز
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهبود تخمین منحنی مشخصه آب - خاک با استفاده از منحنی دانه‌بندی و چگالی ظاهری خاک
حمیدرضا فولادمند *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات تر و خشک شدن و سیستم‌های کشت بر تثبیت پتاسیم در برخی از خاک‌ها و رس‌های خوزستان
سیروس جعفری *، مجید باقرنژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کوتاه‌مدت خاک‌ورزی و کود دامی بر ویژگی‌های ساختمانی خاک
آزاده صفادوست *، محمدرضا مصدقی، علی اکبر محبوبی، عباس نوروزی، قاسم اسدیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر اقلیم و قرق دراز مدت بر برخی از شاخص‌های بیولوژیکی کیفیت خاک در بخشی از مراتع زاگرس مرکزی
محسن شکل‌آبادی *، حسین خادمی، مصطفی کریمیان اقبال، فرشید نوربخش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML عملکرد زیر شکن کج ساق توام با تیغه‌های سطحی در یک خاک با بافت رسی
محمدحسین رئوفت *، مجید کاظمی نجف آبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML زمان گل‌دهی، کمیـّت و کیفیت دانه گرده برخی از ژنوتیپ‌های پسته(Pistacia vera L.) در رفسنجان
فرشته کامیاب *، علی وزوایی، علی عبادی، بهمن پناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی در لاین‌های کنجد
مسعود گلستانی *، حسن پاک نیت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بومی خربزه‌ئیان (ملون‌ها) در ایران با استفاده ازنشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی رپید
احسان فیضیان *، مختار جلالی جواران، حمید دهقانی، حمید زامیاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب‌های آیش - جوعلوفه‌ای و چغندر قند - جو علوفه‌ای واثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه‌های مختلف علف‌ هرز
آسیه سیاه‌مرگویی *، محمدحسن راشدمحصل، مهدی نصیری‌ محلاتی، محمد بنایان اول، علی اصغر محمدآبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه علیـت عملکرد و اجزای عملکرد بذر در کلون‌های فسکیو (Festuca spp. ) متأثر از قارچ‌های اندوفایت
محمد مهدی مجیدی *، آقافخر میرلوحی، محمد رضا سبزعلیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزای پائیزه
محدثه شمس الدین سعید *، حسن فرح بخش، علی اکبر مقصودی مود
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط بین صفات مختلف در عدس(Lens culinaris Medik)
محمد صالحی *، علی حق نظری، فرید شکاری، حامد بالسینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML معرفی فلور و شکل زیستی علف‌های هرز تاکستان‌های اصفهان
اکبر نکویی *، مهدی رحیم ملک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریقروش‌های آماری چند متغیره
وحیده نرجسی *، حسن زینالی خانقاه، عباسعلی زالی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثرات سرزنی بعد از گرده افشانی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم KSC704
پریسا شریفی *، مهدی تاجبخش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی در برنج با استفاده از روش‌های مختلف دای آلل گریفینگ
رحیم هنرنژاد *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط برخی شاخص‌های رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاری در منطقه اصفهان
جواد نوری اظهر *، پرویز احسان‌زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تحمل به شوری در سه رقم ذرت دانه‌ای
الیاس دهقان *، احمد نادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر پتانسیل‌های محرک رشد سویه‌های بومی ازتوباکتر کروکوکوم روی رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی در گندم
سعیده رجایی *، حسینعلی علیخانی، فایز رئیسی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر عصاره برگReynoutria sachalinensisبر واکنش‌های دفاعی بوته خیار سالم یا مایه‌زنی شده با عامل بیماری سفیدک پودری
عبدالحسین جمالی زواره *، عباس شریفی تهرانی، مجتبی محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی آوندی میخک با عامل Fusarium oxysporum f.sp. dianthi به وسیله استرین‌های باسیلوس و سودوموناس جدا شده از فراریشه میخک
ابراهیم کریمی *، حمید روحانی، دوستمراد ظفری، غلام خداکرمیان، میثم تقی نسب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد تعداد آلل‌های جنسی در توده زنبور عسل منطقه مرکزی ایران و رابطه آن با گرده ذخیره شده، میزان جمعیت و تولید عسل
رحیمه سپهری *، غلامحسین طهماسبی، میرجمال جلالی زنوز
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پارامترهای تولید مثلی سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky (Col., Cerambycidae) روی درخت اوجا در شرایط آزمایشگاه
افسانه مظاهری *، بیژن حاتمی، جهانگیر خواجه‌علی، سید ابراهیم صادقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر مهاری پروتئین‌های مهارکننده پلی گالاکتوروناز لوبیا بر آنزیم پلی گالاکتوروناز قارچ‌های بیماری‌زای Fusarium oxysporum و Ascochyta rabiei گیاه نخود
اباصلت حسین زاده کلاگر *، علی مصطفایی، مصطفی مطلبی، محمدرضا زمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML غنی سازی شیر با ویتامین A، بررسی میزان کاهش این ویتامین و ارزیابی حسی شیر غنی شده
رویا ساده *، مهین آذر، محمد شاهدی، محمد تقی مظلومی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رفتار جریان محلول صمغ ثعلب
سلیمان عباسی *، سحر فروغی‌نیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره
سعید اسماعیل خانیان *، اردشیر نجاتی جوارمی، فضل‌ا... افراز، پیمان دانشیار، صابر قنبری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی صفات اقتصادی میش در یک گله گوسفند لری بختیاری
محمود وطن خواه *، محمد علی طالبی، محمد علی ادریس
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله با استفاده از روش‌هایin vivo ,in vitro و خوش‌خوراکی
ناصر هدایت *، یوسف روزبهان، سید علی محمد مدرس ثانوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی ارقام مختلف جو در جوجه‌های گوشتی
عباسعلی قیصری *، امیرحسین پورآباده، جواد پوررضا، مهرداد محلوجی، رامین بهادران
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و مقایسه دلایل مخالفت بهره‌برداران با اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و لنجانات استان اصفهان
امیرمظفر امینی *، عبدالحسین احمدی، عبدالحمید پاپ‌زن
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML واکاوی مقایسه‌ای پایداری در نظام‌های دام‌داری سنتی: مورد مطالعه دام‌داران شهرستان فیروزآباد
رضا نیکدخت *، عزت‌اله کرمی، مصطفی احمدوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر برخی عوامل توپوگرافی روی پراکنش نمدار(Tilia Platyphyllos Scop.)در جنگل واز مازندران
سید احسان ساداتی *، سید فضل الله عمادیان، حمید جلیلوند، جمشید مختاری، مسعود طبری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش جنگل تراشی، قرق و تخریب مراتع بر شاخص‌های کیفیت خاک در اراضی لسی استان گلستان
فرشاد کیانی *، احمد جلالیان، عباس پاشایی، حسین خادمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کمی زادآوری در حفره‌های ایجاد شده از اولین برش تک گزینی در شمشادستان مسکلی
ایوب گلیج *، حمید جلیلوند، محمد رضا پورمجیدیان، مسعود طبری، کیومرث محمدی سمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق