You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی فعالیت آنزیم های آلفاآمیلاز، لیپاز و لیپواکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه زنی
اسرافیل محرمی، محمد شاهدی، مهدی کدیور *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری
لیلا ایزدی *، ناصر همدمی، سید ابوالقاسم محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر فصل و منطقه برداشت بر میزان اسید گلیسیریزیک، املاح معدنی و قند موجود در ریشه شیری نبیان
زهره داورپناه، محمود شیخ زین الدین *، شهرام دخانی، قدرت الله سعیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری
آرش کوچکی، علیرضا صادقی، فخری شهیدی *، سید علی مرتضوی، مهدی نصیری محلاتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه کردن فرمولاسیون تولید کره پسته
احمد شاکر اردکانی *، محمد شاهدی، غلامحسن کبیر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگ هداری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران
مرضیه بلندی، فخری شهیدی *، ناصر صداقت، رضا فرهوش، راحله قاسم زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML افزودن پوست و دانه گوجه فرنگی به سس کچاپ ب همنظور بهبود ارزش غذایی و خصوصیات رئولوژیک آن
غلامرضا مصباحی *، اعظم عباسی، جلال جمالیان، عسگر فرحناکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بهینه سازی فرایند سنت تولید نبات
علی غلامحسین پور، محمد جواد وریدی *، محمد الهی، فخری شهیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی مقاومت حرارتی عصاره آنت یاکسیدانی پوست خارجی انار در روغن آفتاب گردان
صدیقه یزدان پناه *، پرهام ارجمند، هاشم پورآذرنگ، مهدیه محمدی جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر مکمل ال کارنیتین بر فراسنج ههای خونی و رشد ماهی قز لآلای رنگی نکمان(Oncorhynchus mykiss)
سید محمد علی جلالی حاجی آبادی *، علی اصغر صادقی، نصرالله محبو بی صوفیانی، محمد چمنی، غلامحسین ریاضی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف یونجه خشک با سیلاژ ذرت بر اندازه ذرات جیره و رفتار خوردن گا وهای شیری
رسول کوثر *، غلامرضا قربانی، مسعود علیخانی، عبدالحسین سمیع، محمد خوروش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML غنی سازی زرده تخم مرغ با اسیدهای چرب امگا- ۳ بلندزنجیر با استفاده از روغن ماهی کیلکا در جیره مرغ تخم گذار
سید جواد حسینی واشان *، نظر افضلی، محمد ملکانه، محمد علی ناصری، علی اله رسانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر جایگزینی تفاله چغندر قند با دانه جو در جیره گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در اواخر دوره شیردهی بر توان تولیدی، نمره وضعیت بدنی و متابولی تهای خون
احسان محجوبی *، حمید امانلو، داود زحمتکش
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه مدلهای مختلف حیوانی در تخمین اجزای واریانس و فراسنجههای ژنتیکی وزن بدن گوسفند مهربان
فرهاد غفوری کسبی *، مرادپاشا اسکندری نسب، حسین محمدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر مصرف فراورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی
عطیه بهلولی، عباسعلی ناصریان *، رضا ولی زاده، فریدون افتخاری شاهرودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ساخت و ارزیابی جداکننده دوار هیدرولیکی جهت برداشت کلزا
Morteza por, Raoufat *, Kamgar
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تجزیهQTL صفات مرتبط با کمیت و کیفیت علوفه
براتعلی سیاه سر *، علیرضا طالعی، سید علی پیغمبری، محمد رضا نقوی، عبدالمجید رضایی، شیرعلی کوهکن
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک
خدیجه علی زاده یلوجه *، محمود سلوکی، ابوبکر جوهرعلی، علی اکبر عبادی، آذرخش ترابی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کارایی علف‌کش‌های پس‌رویشی در کنترل مرغ خوشه‌قرمز (.Eleusine indica (L.) Gaertn) در چمن فتان بلند (.Festuca arundinacea Schreb)
وحید ذبیح اللهی، فریبا میقانی *، محمد علی باغستانی، محمد جواد میرهادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر غنی‌سازی برگ توت با ویتامین ریبوفلاوین بر عملکرد اقتصادی و باروری کرم ابریشم .Bombyx mori Lدر استان گیلان
روحالله رجبی کنف گورابی، رحیم عبادی *، محمد فضیلتی، سیدضیاالدین میرحسینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثرات بازدارندگی رشد، ضد‌تغذیه‌ای و کشندگی عصاره متانولی مغز دانه چریش روی کرم قوزه پنبه(Helicoverpa armigera (Hubnerدر مقایسه با دو ترکیب تجاری نیم‌آزال و نیم‌پلاس
پریسا هروی، خلیل طالبی جهرمی *، قدرت اله صباحی، علیرضا بندانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برخی عوامل مؤثر در شکار تله‌های فرمونی پروانه جوانه خوار بلوط(Tortrix viridana (Lep.: Tortricidaeدراستان کردستان
حامد غباری، سیدحسین گلدانساز *، حسن عسکری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش برخی از عوامل مؤثر بر جمعیت اپی‌فیت باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در همه‌گیری بیماری سوختگی معمولی لوبیا
علیرضا اخوان، مسعود بهار *، قدرت اله سعیدی، محمدرضا لک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML شناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت‌شناسی و ریخت‌سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان
هما عسکریان *، بهرام شریف نبی، مجید اولیاء، عصمت مهدیخانی مقدم، علیرضا اخوان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کمّی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات
سالار جمالی، ابراهیم پورجم *، ناصر صفایی، عزیزاله علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعی
ژیلا عثمانی *، عادل سی و سه مرده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد نهال پسته و مرفولوژی ریشه آن
اعظم رضوی نسب *، احمد تاج آبادی پور، حسین شیرانی، حسین دشتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه اثر نوع پایه و پیوندک مرکبات بر میزان جذب بر
محمدسعید تدین *، غلامرضا معافپوریان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تغییرات کاربری اراضی در زیر حوزه قلعه شاهرخ با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دوره زمانی 1381-1354)
سوسن براتی قهفرخی *، سعید سلطانی کوپایی، سید جمال الدین خواجه الدین، بهزاد رایگانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی و مقایسه گونه‌های مورد چرای دام اهلی(گوسفند و بز) و وحشی(آهو) در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان یزد
علیرضا افتخاری *، مهدی فرحپور، حسین ارزانی، جلال عبدالهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روند تغییرات پوشش اراضی اصفهان در 4 دهه گذشته با استفاده از سنجش از دور
سامره فلاحتکار *، علیرضا سفیانیان، سید جمال الدین خواجه الدین، حمیدرضا ضیائی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه عملکرد بیل هیدرولیکی و بولدوزر در ساخت پروفیل عرضی استاندارد جاده های جنگلی در کلاسه های متفاوت شیب (سری لت تالار- استان مازندران)
آیدین پارساخو *، سید عطاءاله حسینی، مجید لطفعلیان، حمید جلیلوند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق