You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تأثیر مقادیر کود نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد دانه و راندمان مصرف آب گلرنگ در اصفهان
راضیه مقامی، مرتضی زاهدی *، مهدی قیصری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت ذرت شیرین هیبرید چیس
صغری حبیبی، مجید مجیدیان *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی تأثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)
مسعود آزاد، ابراهیم ایزدی دربندی *، محمد حسن راشد محصل
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر رژیم‌های مختلف رطوبت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی دو رقم سویا
نیلوفر آقایی‌پور، محسن زواره *، محمد رضا خالدیان، غلامرضا محسن‌آبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر غلظت و زمان محلول‌پاشی کود نیتروژن به عنوان مکمل تغذیه خاکی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.)
محمد ربیعی *، پری طوسی، مسعود اصفهانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پاسخ‌های مورفو فیزیولوژیک ذرت به تنش خشکی در مراحل مختلف رشد در منطقه نیمه خشک شمال فارس
رحیمه همتی، کبری مقصودی *، یحیی امام
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه بر برخی شاخص‌های رشدی و عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف شوری خاک
فریدا اعتمادی، شهاب مداح حسینی *، حسین دشتی، عبدالرضا اخگر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر کاربرد خاک پوش پلی اتیلنی و کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد طالبی در استان اصفهان
امیرهوشنگ جلالی *، پیمان جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر اسید جیبرلیک و پوتریسین بر بازارپسندی و برخی صفات کیفی پرتقال هاملین
حنیفه آژ *، محمدرضا اصغری، احمد آئین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی سه گونه گلرنگ و نتاج F2حاصل از تلاقی آنها از نظر تحمل به خشکی گیاهچه براساس تجزیه بای پلات
رضا شیراوند، محمد مهدی مجیدی *، فرشته اقبالی بابادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تأثیر کاربرد متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تغییر برخی خصوصیات مورفولوژیک در بابونه آلمانی
فاطمه سلیمی، فرید شکاری *، محمدرضا عظیمی، اسماعیل زنگانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی اکوتیپ‌های مختلف گونه مریم گلی اصفهانی(Bios. Salvia reuterana) در ایران
بهمن فتاحی *، وحیده ناظری، سیامک کلانتری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر باکتری‌های جنس سودوموناس بر خواص شیمیایی- زیستی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج
زهرا امین‌دلدار، سید محمدرضا احتشامی *، عباس شهدی‌کومله، کاظم خاوازی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی طول دوره پر شدن دانه و عملکرد ارقام تریتیکاله در تاریخ کاشت‌های مختلف در منطقه اهواز
کبری رفیعی، سید عطاءاله سیادت، خلیل عالمی سعید، علیرضا ابدالی، خاتون یوسفی *، مهدی نقی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی میزان محدودیت پتاسیم قابل استفاده برای گندم در یک خاک لسی
مهنا وفاخواه‌ *، سید علیرضا موحدی نائینی، ابراهیم زینلی، امید قاسمی چپی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشد و نمو و تجمع کادمیم در غده سیب زمینی تحت تنش کادمیم
محمد جواد آروین *، خدیجه مسلمی، مهدی سرچشمه پور، بتول کرامت، حکیمه علومی، فاطمه دانشمند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر تنش خشکی بر خصوصیات نخل و شاخص‌های کمی و کیفی میوه خرمای رقم سایر
پروانه تیشه‌زن *، عزیز تراهی، محمدرضا گرشاسبی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه گندم و ذرت تحت تنش شوری در شرایط آزمایشگاهی
زهرا داش آقا *، مریم مظاهری تیرانی، محدثه قاسمی خوراسگانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برآورد وراثت‌پذیری صفات مورفولوژیک در تلاقی‌های بادام
موسی رسولی *، محمدرضا فتاحی مقدم، ذبیح‌اله زمانی، علی ایمانی، علی جداخانلو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر عناصر آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژی، عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین
سمیرا متاعی *، رضا امیرنیا، مهدی تاجبخش، بابک عبدالهی مندولکانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر دماهای مختلف محلول کلریدکلسیم بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوه هلوی رقم انجیری مالکی
فاطمه کرم‌نژاد *، جعفر حاجی‌لو، سید جلال طباطبایی، رحیم نقشی بند حسنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر1- متیل سیکلوپروپن(1-MCP) برعمر انبارمانی و قفسه‌ای میوه توت‌فرنگی رقم "کاماروسا"
بهفر مدرس *، علی اکبر رامین، سیروس قبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML انتساب نشانگرهای AFLP به گروه‌های پیوستگی در لاین های هاپلویید مضاعف گندم
بهرام حیدری *، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، مهدی رحیم ملک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی کیفیت دانه در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم در شرایط تنش خشکی
هادی شهبازی، احمد ارزانی *، محسن اسماعیل زاده مقدم
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تأثیر باران اسیدی شبیه‌سازی ‌شده بر جوانه‌زنی، رشد، محتوای عناصر، پروتئین و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum)
مهری عسکری *، فریبا امینی، نسرین میرمحمودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به Isfahan University of Technology - مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق